Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka prikuplja, čuva, istražuje i izlaže muzejsku građu s područja Primorsko-goranske županije. U 128 godina postojanja prikupili smo oko 60 000 predmeta koje smo podijelili u 48 zbirki.

Naši predmeti potječu iz vremena prapovijesti pa sve do danas. Među njima možete pronaći arheološke artefakte, povijesne i kulturno-povijesne predmete, umjetnička djela, predmete tradicijske baštine te svekoliku materijalnu baštinu lokalnog pomorstva.

Osim materijalne, pronaći ćete i nematerijalnu baštinu Primorsko-goranske županije – specifične ljudske vještine, znanja, sjećanja, vjerovanja i običaje.

Digitalnim fundusom Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka doprinosi procesu digitalizacije i prezentacije cjelokupnoga muzejskog fundusa na jednom mjestu, njegove dostupnosti te inovativne interpretacije digitalizirane muzejske građe i dokumentacije uz upotrebu suvremenih medija i tehnologije radi nadilaženja ograničenja lokacije i dopiranja do što većeg broja ljudi te poticanja njihova interesa. Tako je svima zainteresiranima omogućeno da u jednom pregledu dožive bogatstvo fundusa našeg Muzeja, kako predmeta izloženih u našem stalnom postavu tako i onih pohranjenih u našim čuvaonicama. Ovim putem predstavljamo prvih deset posto predmeta našega bogatog fundusa koji će se redovito obogaćivati novim sadržajem kako bismo u konačnici na ovaj način predstavili njegov cjelokupan sadržaj.

Svaki predmet predstavljen je fotografijom i osnovnim podatcima – naslovom, inventarnim brojem, mjerama, materijalom i tehnikom, podatcima o mjestu, vremenu nastanka i pronalaska, pripadnosti zbirci i informacijom o tome je li predmet izložen u stalnom postavu.

Podatci o predmetima sadržajno su pouzdani i temeljeni na raspoloživim podatcima i spoznajama kojima Muzej raspolaže u ovom trenutku te su, zbog novih saznanja, podložni promjenama. Ako tijekom svojeg istraživanja ili rada, koje ćete provesti s pomoću našega Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, dođete do novih podataka i informacija o muzejskom predmetu, molimo vas da svoje znanje podijelite s nama na digitalni@ppmhp.hr.

Digitalni fundus živi je medij, neprekidno se ažurira i po potrebi ispravlja. Kao i kod drugih internetskih izdanja potrebno je, prilikom citiranja i referiranja, navesti i datum pristupa.

Izrazi koji se upotrebljavaju u tekstnom dijelu sadržaja Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod bez obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu.

 
 
 
Izdvojeni predmeti
 
 
Muzejske zbirke
Pokaži više ...
 
 
Muzejske aktivnosti
Pokaži više ...
Zbirke u zajednici
Civilna muzejska zbirka
Predmeti prikupljeni u muzejima, bili oni materijalni ili nematerijalni, čuvaju sjećanja naše zajednice, kreiraju priče čitavog društva. Odgovornost odabira što je vrijedno čuvanja za budućnost do sada je ležala na muzejima. No, bitnim smatramo i vas građane učiniti dijelom tog procesa. Stoga pitamo: 'Kako želimo da nas buduće generacije pamte?'.
Muzej Mala barka
Projektom Mala barka 2 ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma.
 
Društvene mreže
 

Proces obrade i istraživanja jednog muzejskog predmeta nikada nije dovršen!

Ukoliko imate nove podatke ili ste uočili grešku, imate pitanja i prijedloge ili želite fotografije visoke rezolucije obratite nam se na digitalni@ppmhp.hr