Impresum

Izdavač: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka

Za izdavača: Nikolina Radić Štivić

Tim za digitalizaciju i izradu digitalnog fundusa: Vana Gović, Tamara Mataija, Nikolina Radić Štivić, Tihomir Tutek, Luka Strašek, Andrea Zubović, Natalie Luić

Autori sadržaja: Margita Cvijetinović, Marko Badurina, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Tea Perinčić, Ranko Starac, Luka Strašek, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić, Antonella Vlaše

Računalna i grafička izrada: Arhivpro d.o.o.

Autor vizualnog identiteta PPMHP: Dogan d.o.o.

Autorice podlogotipa i vizuala digitalnog PPMHP: Studio Mikser

Fotografije: Arhiva PPMHP, Egon Hreljanović, Željko Stojanović, Rino Gropuzzo, Petar Fabijan, Hrvoje Franjić

Lektura: Integra d.o.o.

Omogućeno sredstvima Primorsko-goranske županije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.