Odricanje od odgovornosti

Korisnik pristaje na uvjete odricanja od odgovornosti koji su na snazi u trenutku posjeta ovome mrežnom mjestu.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka prikupio je i objavio sve podatke i sadržaj Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u najboljoj vjeri. PPMHP ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu daljnjom uporabom sadržaja, direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili štetu s posljedicama gubitka profita. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka ne preuzima nikakvu odgovornost za način na koji se naši posjetitelji služe programom i informacijama Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka ili na stranicama s poveznicom izvan domene digitalni.ppmhp.hr. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka ne može jamčiti da će materijali sadržani na ovoj stranici biti uvijek sveobuhvatni, cjeloviti, točni, ažurirani, pregledni ili bez pogreške, da će oštećenja biti ispravljena ili da su ovo mrežno mjesto ili poslužitelj/server koji ga čini dostupnim bez virusa i/ili potpuno funkcionalni, točni i pouzdani. Ni u kojem slučaju Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući neizravni ili posljedični gubitak ili štetu koja može proizaći iz upotrebe ili gubitka podataka povezanih s upotrebom ovoga mrežnog mjesta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka odriče se svake odgovornosti proizašle iz manipulacije neovlaštenih osoba računalnim sustavom korisnika interneta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nije odgovoran za računalne viruse, instalacije ili upotrebu prilikom povezivanja i preuzimanja podataka i ne odgovara za štetu koja tom prilikom nastane. U tom kontekstu izričito upozoravamo na opasnosti od računalnih virusa i mogućnosti ciljanih hakerskih napada. Kada se služite internetom trebali biste osigurati odgovarajuću zaštitu od virusa i drugih sigurnosnih rješenja. Preporučujemo da pokrenete protuvirusni program prilikom preuzimanja bilo kakvih materijala s interneta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav gubitak, ometanje ili oštećenje vaših podataka ili vašega računalnog sustava koji se može pojaviti pri preuzimanju ili postavljanju podataka na ovome mrežnom mjestu. Svim korisnicima ovoga mrežnog mjesta strogo je zabranjeno bilo kakvo ubacivanje virusa ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka odgovoran je samo za vlastiti sadržaj. Važno je razlikovati vlastiti sadržaj PPMHP-a i poveznice na mrežno mjesto drugih pružatelja usluga. Neke poveznice na ovome mrežnom mjestu vode na mrežna mjesta trećih osoba. Ta mrežna mjesta nisu ni u kojem obliku pod nadzorom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka ovdje nudi samo pristup drugim davateljima usluga koji su jedini odgovorni za nezakonitost, netočan ili nepotpun sadržaj i eventualnu štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom podataka trećih strana. Zbog toga se Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka odriče svake odgovornosti o ispravnosti, potpunosti i zakonitosti sadržaja tih mrežnih mjesta i mogućih ponuda ili usluga koje se nude putem tih mrežnih mjesta. Zabranjena je upotreba informacija, materijala i sadržaja ovoga mrežnog mjesta za bilo koju svrhu koja je protuzakonita ili zabranjena. Svaka neovlaštena upotreba bilo kakvih informacija, materijala i sadržaja na ovome mrežnom mjestu može potencijalno izazvati štetu Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Svaka takva neovlaštena upotreba bit će procesuirana. Zabranjeno je upotrebljavati ovo mrežno mjesto za klevetu, zlostavljanje, uznemiravanje, prijetnju ili vrijeđanje drugih na bilo koji način, zabranjeno je objavljivati, distribuirati, slati e-poštom, prenositi ili širiti materijal koji je nezakonit, opscen, pogrdan, nepristojan, uvredljiv ili neprikladan. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka zadržava pravo promjene, dodavanja ili brisanja pojedinih poveznica, sadržaja ili cjelokupnog sadržaja privremeno ili trajno bez prethodne najave. Upotrebom ovoga mrežnog mjesta smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima upotrebe. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nije odgovoran ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje bi nastale zbog pristupa, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih stranica.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka zadržava pravo promjene i ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge na ovoj internetskoj stranici, promjene uvjeta upotrebe bez prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Svi gore navedeni uvjeti upotrebe stupaju na snagu danom njihove objave na ovome mrežnom mjestu.