Uvjeti upotrebe

Korisnik pristaje na uvjete upotrebe koji su na snazi u trenutku posjeta ovome mrežnom mjestu.

Na mrežnom mjestu Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka slijede se principi otvorenog pristupa znanju i informacijama pa sadržaj građe predstavlja javno dostupnu bazu podataka o vrijednom fundusu našeg Muzeja. Prava nad cjelokupnim materijalom i sadržajem zbirki objavljenih u digitaliziranom obliku na ovim stranicama, uključujući bazu podataka, njezino grafičko rješenje i dizajn, logo, fotografije, videosnimke i audiosnimke, računalni program i druge informacije kao i njihov raspored na mrežnom mjestu Digitalni fundus Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, u vlasništvu su Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te su zaštićeni zakonima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo koje pripada Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka i/ili umjetnicima/nositeljima autorskih prava. Digitalni fundus Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka podliježe zakonima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva i ne smije se umnožavati, digitalno manipulirati, reproducirati, kopirati, prodavati, preprodavati, mijenjati ili upotrebljavati u cjelini ili djelomično, javno izlagati ili emitirati bilo koji dio njegova sadržaja u komercijalne svrhe ili za distribuciju izvan okvira dopuštenih njezinim računalnim programom koji omogućava distribuciju sadržaja na društvenim mrežama u obrazovne, informativne i nekomercijalne svrhe bez izričitoga prethodnog pismenog dopuštenja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Da biste ostvarili pravo na upotrebu muzejske građe i dokumentacije u svrhe reprodukcije i upotrebe koje nisu omogućene računalnim programom Digitalnog fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka kao i za preuzimanje fotografija muzejskog predmeta u visokoj rezoluciji, molimo vas da nam se obratite podnošenjem zahtjeva u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) i Pravilnikom o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Zahtjev je dostupan uz fotografije pojedinoga muzejskog predmeta i podnosi se online. Dopuštenje za umnožavanje i upotrebu koju je izdao Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka odnosi se uvijek samo na dostavljenu fotografiju i samo za svrhu odobrenu pojedinim zahtjevom koji je potrebno podnijeti i za svaku njezinu novu upotrebu. Svi ti podatci važni su nam za praćenje upotrebe i obrade naše vrijedne muzejske građe i dokumentacije o kojoj brinemo. Bude li potrebe za dodatnim informacijama o uvjetima upotrebe muzejske građe i dokumentacije ili načinu upotrebe digitalnog sadržaja, molimo vas da nam se obratite na digitalni@ppmhp.hr Prilikom upotrebe sadržaja mrežnog mjesta Digitalni fundus Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, moraju se navesti svi podatci o autoru, djelu i izvoru preuzetog sadržaja uz naznaku „(c) Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2021“. Za publiciranje podataka o muzejskoj građi i dokumentaciji korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje Muzeja. Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor upotrebljava muzejsku građu, pravilno navesti naziv Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, te naziv i inventarni broj predmeta. Također je dužan predati Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka dva primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju.

Također vas molimo da nas kontaktirate na digitalni@ppmhp.hr sa svojim zahtjevima, prijedlozima i eventualnim primjedbama na objavljeni sadržaj. Pri upotrebi fotografija predmeta iz zbirki Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka molimo vas da uvijek navedete točne podatke i referenciju na izvor upotrijebljene dokumentacije navodeći podrijetlo izvora povezivanjem i imenovanjem © Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka poštuje i priznaje intelektualno vlasništvo i autorska prava te ni na koji način ne podržava kršenje autorskih prava i piratstvo.

Molimo vas da uvijek poštujete original muzejskog predmeta i muzejske dokumentacije i da ne upotrebljavate njihove fotografije u javnoj objavi u neprimjerenom i nezakonitom kontekstu. Također vas molimo da budete pažljivi pri upotrebi fotografija čiji bi sadržaj mogao biti uvredljiv pripadnicima određenih kultura. Ako uređujete fotografiju muzejskog predmeta u javnoj domeni, s pomoću kolaža ili programa za digitalnu obradu fotografija, pobrinite se da zaštitite ugled vrijedne zbirke obilježavanjem promjene ne pripisujući je Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka i ni u kojem slučaju ne ostavljajući dojam odobrenja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Molimo vas da ne širite lažne informacije o podrijetlu i statusu muzejskog predmeta, da ne uklanjate oznake i informacije o muzejskom predmetu te da se ne predstavljate vlasnikom prava na njega ili njegov dio. Molimo da sve ove informacije primite na znanje u cilju zaštite izvornosti muzejskog predmeta i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka kao mjesta njihova čuvanja. Svi gore navedeni uvjeti upotrebe stupaju na snagu danom njihove objave na ovome mrežnom mjestu.