Izjava o pristupačnosti

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.), te CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti (V 1.1, studeni 2019.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://digitalni.ppmhp.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Postavljanjem dodatka za prilagodbu zahtjevima digitalne pristupačnosti ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojime su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

• Promjena veličine fonta na stranici. • Zamjena postojećeg fonta na stranici alternativnim fontom. • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici. • Olakšana navigacija putem tipkovnice isticanjem poveznica za navigaciju u lijevom gornjem kutu stranice. • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta). • Podcrtavanje poveznica. • Isticanje poveznica pozadinskom bojom. • Prikaz slika na stranici u sivim tonovima. • Poništavanje svih odabranih opcija za pregled stranice u izvornom obliku.

Nepristupačni sadržaj

Dio sadržaja nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• dio fotografija nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

Dio sadržaja nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva:

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija. Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 6. svibnja 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, kao i automatizirana provjera pristupačnosti korištenjem alata Lighthouse Web Accessibility Evaluation. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pristupačnosti svojih mrežnih stranica te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja RIjeka o eventualnim neusklađenostima sa Zakonom o pristupačnosti, te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene, odnosno sve upite u vezi s pristupačnosti mrežne stranice https://digitalni.ppmhp.hr/ mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu digitalni[at]ppmhp.hr ili pisanim putem na adresu: Pomorski i povijesni Muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Rijeka.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijesti ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica (https://digitalni.ppmhp.hr/), korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom (+385 1 2099 120) ili putem elektroničke pošte na adresu pristupacnost[at]pristupinfo.hr.