Evidencija terenskih izvještaja
Povezani zapisi
Opis

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka je muzejska ustanova koja svojom djelatnošću obuhvaća cjelokupno područje Primorsko - goranske županije, a zbog nedostatne i neadekvatne skrbi, veliki dio vaninstitucionalne kulturne baštine nije dostupan jer nije adekvatno popisan i obrađen te je potencijalno izložen devastaciji i propadanju. U cilju njene zaštite, obrade i prezentacije Muzej je pokrenuo projekt sistematskog terenskog rekognosciranja područja PGŽ kako bi se izradila online baza podataka s popisom pokretne i nepokretne kulturne baštine i tako učinila dostupnom svim zainteresiranima. Naglasak je na pojedinim tematskim cjelinima kao što su frankopanska ostavština, nepoznata likovna baština, grobljanska baština, tradicionalna prehrana, tradicionalni obrti, običaji i nematerijalna baština.