Muzejska zbirka Kastavštine
Opis

Muzejska zbirka Kastavštine prikuplja i čuva građu sadržajem povezanu s gradom Kastavom i Kastavštinom. Zbirka sadrži više od 6000 predmeta datiranih od prapovijesti do 20. stoljeća. Riječ je o heterogenoj zbirci koju čine etnografska i kulturno-povijesna građa. Etnografsku građu čine predmeti iz tradicionalnog života Kastavljana, uporabni predmeti, alati iz raznih obrta (bačvara, klesara, stolara, postolara, kotlara i dr.) te tekstil – odjeća i miraz. Kulturno-povijesnu građu čine raznovrsni predmeti, knjižna građa, razglednice, fotografije, svjedodžbe, izvješća i đačke knjižice, školski pribor iz školskog sustava u Kastavštini (Pučka, Učiteljska i Delavska/Obrtna škola). Tu su i nacrti, male makete ukrasnih građevinskih elemenata Delavske škole, a čuva se i građa kulturno-prosvjetnih društava – zastave, fotografije, značke, izvješća o radu, knjige pravila i dr. Građa NOB-a i Drugi svjetski rat pretežito je dokumentarna građa uz fotografije i predmete iz internacijskih i koncentracijskih logora.

Voditeljstvo zbirke

Marko Badurina

Povezani zapisi