PPMHP 121928: Portret Nikole Polića
Povezano - zbirkaLikovna zbirka