PPMHP 107281: Portret Serafina Topića
Povezano - zbirkaLikovna zbirka