PPMHP 107143: Portret cara Franje Josipa I.
Povezano - zbirkaLikovna zbirka