PPMHP 107060: Portret Giuseppea Tosonija
Povezano - zbirkaLikovna zbirka