PPMHP 102293: Portret kapetana Bonaventura Urpany
Povezano - zbirkaLikovna zbirka