Srednjovjekovna zbirka
Opis

Današnja Srednjovjekovna zbirka formirana je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Zbirka se uvelike upotpunjuje sustavnim terensko-istraživačkim radom, posebno na području Vinodola. Većinu građe predstavljaju predmeti sa starohrvatskih nekropola (nakit i dijelovi nošnje, uporabni predmeti, predmeti od kosti i roga, oružje), a najveći dio predmeta potječe s nekropole Stranče – Gorica u Vinodolu. Inventar pripada novodoseljenom stanovništvu, a datira iz sredine 8. stoljeća. Raznolikost i bogatstvo predmeta svjedoče o gospodarskoj moći ove populacije koja uspostavlja kontakte sa širim europskim okruženjem, a istovremeno pokazuje jasne kulturne veze koje ovaj prostor vezuju i snažno uključuju u korpus ranosrednjovjekovne hrvatske države.

Voditeljstvo zbirke

Jasna Ujčić Grudenić

Povezani zapisi
Povezano - odjelArheološki odjel