Arheološka zbirka Grobnišćine
Opis

Arheološka zbirka Grobnišćine otvorena je 2018. godine kako bi se u nju smjestili raznovrsni predmeti pronađeni arheološkim istraživanjima nekropole Grobišće podno grada Grobnika. Nekropola se upotrebljavala kontinuirano od željeznog doba do rane antike, a nalazi ranosrednjovjekovne keramike ukazuju na život na ovom prostoru i u ranome srednjem vijeku. Većina predmeta pronađena je u funkciji grobnih priloga i dijelova nošnje. Riječ je o keramičkim posudama, zdjelicama, staklenim bocama i balzamarijima, ogrlicama, fibulama, privjescima, aplikama, dugmadi i dr. U dogovoru s Općinom Čavle, a kad se za to steknu potrebni preduvjeti, arheološka građa planira se predstaviti javnosti formiranjem dislocirane muzejske zbirke na prostoru te Općine.

Voditeljstvo zbirke

Jasna Ujčić Grudenić

Povezani zapisi
Povezano - odjelArheološki odjel