PPMHP 147530: Vojna pošta Komande mjesta Opatija u NOB-u
PPMHP 147530: Vojna pošta Komande mjesta Opatija u NOB-u
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa