PPMHP 136267: Proslava oslobođenja Rijeke
PPMHP 136267: Proslava oslobođenja Rijeke
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa