PPMHP 136263: Žetva u Čepiću • Oslobođeni teritorij
PPMHP 136263: Žetva u Čepiću • Oslobođeni teritorij
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa