PPMHP 131226: Schema di massima indicatori angolo di barra • Skica glavnih pokazatelja kutova kormila
PPMHP 131226: Schema di massima indicatori angolo di barra • Skica glavnih pokazatelja kutova kormila
Povezano - zbirkaZbirka brodskih dnevnika, nacrta i isprava