PPMHP 127498: Marija Afrić drži govor na komemoraciji
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa