PPMHP 125721: Povelja o bratimljenu mjesta Lipa i Šajini
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa