PPMHP 125713: Pozdrav iz Rupe • Saluti da Rupa
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa