PPMHP 125592: kolo od voza • kotač od zaprežnih kola
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa