PPMHP 125091: Srp
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa