PPMHP 125076: putrih • barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa