PPMHP 125075: putrih • barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa