PPMHP 125073: putrih • barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa