PPMHP 125071: rog • rog za barut
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa