PPMHP 125068: Matičica • Motika
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa