PPMHP 125067: Dio opreme voza
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa