PPMHP 152046: Pila
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa