PPMHP 124774: Ribež za kapuz
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa