PPMHP 124773: Vrč
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa