PPMHP 124772: Opleteni vrč
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa