PPMHP 125377: jaram
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa