PPMHP 125375: ključ za seno • kuka za sijeno
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa