PPMHP 125373: mlin
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa