PPMHP 124764: Vrč
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa