PPMHP 124759: Zosnik • Matica kotača na zaprežnim kolima
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa