PPMHP 124757: Klešća • Kliješta
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa