PPMHP 125364: škare
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa