PPMHP 124755: Zipka
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa