PPMHP 124754: Bat
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa