PPMHP 124751: Brus
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa