PPMHP 124750: Opleten bocunić • Opletena boca
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa