PPMHP 124749: Opleteni važ • Ćup
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa