PPMHP 124748: Putrih • Barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa