PPMHP 124747: Brenta
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa