PPMHP 124743: Dio zadnje preme voza
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa