PPMHP 124741: Lodrica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa