PPMHP 124740: Jaram
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa